Άγιοι Ασύγκριτος, Άγαβος, Φλέγων και Ρούφος

Τη μνήμη των Αγίων Ασυγκρίτου, Αγάβου, Φλέγοντα και Ρούφου τιμούμε στις 8 Απριλίου.