Άγιοι Δέκα Μάρτυρες εν Κρήτη

Τη μνήμη των Αγίων Δέκα Μαρτύρων εν Κρήτη τιμούμε στις 23 Δεκεμβρίου.