Άγιοι επτά Μακκαβαίοι, Σολομονή και Ελεάζαρος

Τη μνήμη των Αγίων επτά Μακκαβαίων, Σολομονής και Ελεαζάρου τιμούμε στις 1 Αυγούστου.