Άγιοι Κλήμης (Επίσκοπος Ρώμης) και Πέτρος (Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας)

Οι Άγιοι Κλήμης και Πέτρος γιορτάζουν στις 24 Νοεμβρίου.