Άγιοι Κλήμης (Επίσκοπος Ρώμης) και Πέτρος (Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας) .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Κλήμης (Επίσκοπος Ρώμης) και Πέτρος (Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας)

Οι Άγιοι Κλήμης και Πέτρος γιορτάζουν στις 24 Νοεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Κλήμης Επίσκοπος Ρώμης

Ο Άγιος Κλήμης ήταν γιος του Φαύστου και της Ματθιδίας και είχε αριστοκρατική καταγωγή. Είχε κλασσικές σπουδές και όταν συνάντησε τον Απόστολο Πέτρο πίστεψε στον Χριστό και έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου.

Περί το 92 μΧ έγινε ο τρίτος επίσκοπος Ρώμης, μετά τον Ανέγκλητο. Συνελήφθηκε το κατά τους διωγμούς των Χριστιανών υπό τον Αυτοκράτορα Δομιτιανό και εξορίστηκε στη Χερσώνα (σημερινή Kherson στην Ουκρανία). Εκεί, το 101 μΧ, του έδεσαν μια σιδερένια άγκυρα στο λαιμό του και τον έπνιξαν στην θάλασσα. Έτσι μαρτυρικά παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο μας.

Άγιος Πέτρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας

Ο Άγιος Πέτρος είχε ανωτέρα μόρφωση και θείο ζήλο. Διαδέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο Θεωνά στον θρόνο της Αλεξανδρείας.

Αφόρισε τον νεαρό διάκονο, εκείνη την εποχή, Άρειο έχοντας διακρίνει τα αιρετικά του πιστεύω. Κατόπιν ο Άρειος δήλωσε μετανοημένος και απολογήθηκε δημόσια, και ο Άγιος Πέτρος τον δέχτηκε πίσω στην Εκκλησία.

Μελιτιανό σχίσμα ή Μελιτιανισμός

Ο Άγιος Πέτρος Αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας ήταν πρόεδρος της Τοπικής Συνόδου που το 306 μΧ καθαίρεσε τον Μελέτιο, επίσκοπο Λυκοπόλεως, και επικύρωσε τους κανόνες αντιμετώπισης των Πεπτωκότων. Πεπτωκότες ήταν οι Χριστιανοί που πρόδωσαν την Πίστη τους υπό τον φόβο των διωγμών. Ο Μελέτιος δεν αναγνώρισε τις αποφάσεις της Συνόδου και αποσχίστηκε από την Εκκλησία. Εμφάνισε ως δικαιολογία την επιεική στάση του Αγίου Πέτρου προς τους μετανοημένους Πεπτωκότες και ανακήρυξε τον εαυτό του Αρχιεπίσκοπο Αιγύπτου. Τόσο ο Μελιτιανισμός, όσο και οι κανόνες για τους την επιστροφή των Πεπτωκότων στην Εκκλησία, επιβεβαιώθηκαν από την Α Οικουμενική Σύνοδο.

Η σύλληψη και ο μαρτυρικός θάνατος του Αγίου Πέτρου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας

Δυστυχώς η πλανημένη ψυχή του δεν αρκέστηκε στα παραπάνω. Θέλοντας να εκδικηθεί τον Άγιο Πέτρο Αλεξανδρείας, τον κατήγγειλε στον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο που έκανε τους φοβερούς διωγμούς κατά των Χριστιανών. Ο Άγιος Πέτρος όταν το έμαθε κάλεσε τους πρεσβύτερους Αχιλλά και Αλέξανδρο και τους όρισε διαδόχους του. Ήταν ο ποιμένας της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας για 12 χρόνια. Για να μη μάθουν για τη σύλληψή του οι Χριστιανοί που είχαν συγκεντρωθεί εκεί, βγήκε από μία τρύπα που άνοιξαν στο πίσω μέρος της οικίας και παραδόθηκε στους στρατιώτες του Έπαρχου Αλεξανδρείας. Εκείνοι τον οδήγησαν μυστικά στον τόπο που θα τον εκτελούσαν. Παρέδωσε τη ψυχή του στον Κύριο τον Νοέμβριο του 311 μΧ.

Απολυτίκιο των Αγίων Κλήμεντος και Πέτρου:

Tης θείας γνώσεως εύσημοι σάλπιγγες και των της πίστεως θεσμών εκφάντωρες ιερομάρτυρες Χριστού εδείχθητε τοις εν κόσμω, Κλήμη παναοίδιμε, της ζωής κλήμα εύκαρπον και Πέτρε θεόσοφε, ευσεβών πέτρα άρρηκτε· διό ως των αρρήτων επόπται, ρύσασθαι πάσης ημάς βλάβης.

Απολυτίκιο Άγ. Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης - 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Άγ. Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης – 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
24 Νοεμβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.