Άγιοι Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ

Τη μνήμη των Αγίων Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ τιμούμε στις 17 Ιουνίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιοι Μανουήλ, Ισμαήλ και ΣαβέλΆγιοι Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ

Άγιοι Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ. Γιορτή.

Τη μνήμη των Αγίων Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ τιμούμε στις 17 Ιουνίου.

Άγιοι Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ. Απολυτίκιο.

Οι της ευσεβείας υπέρμαχοι, και της ασεβείας αντίπαλοι, Μανουήλ θεόπνευστε, και Ισμαήλ θαυμάσιε, και Σαβέλ αξιάγαστε, παρρησία τον Χριστόν, Υιόν Υεού κηρύξαντες, το αίμα υμών υπέρ Αυτού εξεχέατε· ον δυσωπούντες μη παύσητε, του σωθήναι υάς ψυχάς ημών

Έτερο απολυτίκιο των Αγίων Μανουήλ, Ισμαήλ και Σαβέλ.

Ως εννεάριθμον του Λόγου σύνταγμα, εχθρών τας φάλαγγας κατετροπώσαντο, Ίσαυρος Φήλιξ συν αυτοίς, Ερμείας και Περεγρίνος, άμα Ιννοκέντιος, Μανουήλ και Βασίλειος, Ισμαήλ ο ένδοξος, και Σαβέλ ο μακάριος· διο και τα βραβεία της νίκης, εύρον ως Μάρτυρες Κυρίου.

Απολυτίκιο Αγ. Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ - 17 ΙΟΥΝΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Μανουήλ, Σαβέλ και Ισμαήλ – 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα