Άγιοι Παράμονος και Φιλούμενος

Οι Άγιοι Παράμονος και Φιλούμενος γιορτάζουν στις 29 Νοεμβρίου.