Άγιοι Πρόβος, Ανδρόνικος και Τάραχος

Τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ανδρονίκου και Τάραχου τιμούμε στις 12 Οκτωβρίου.