Άγιοι Πρόβος, Ανδρόνικος και Τάραχος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Πρόβος, Ανδρόνικος και Τάραχος

Τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ανδρονίκου και Τάραχου τιμούμε στις 12 Οκτωβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη των Αγίων Πρόβου, Ανδρονίκου και Τάραχου τιμούμε στις 12 Οκτωβρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Πρόβου, Ανδρονίκου και Τάραχου:

Ισχύν την άμαχον, περιζωσάμενοι, κατεπαλαίσατε, εχθρών τας φάλαγγας, και εδοξάσατε Χριστόν, αθλήσεως τοις αγώσι, Πρόβε παναοίδιμε, ο πρόβας προς τα κρείττονα, ένδοξε Ανδρόνικε, Εκκλησίας εκνίκημα, και Τάραχε πιστών η γαλήνη, ο τρισαυγής Μαρτύρων δήμος.

Απολυτίκιο Αγ. Πρόβου, Τάραχου και Ανδρονίκου - 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Πρόβου, Τάραχου και Ανδρονίκου – 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
12 Οκτωβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες