Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιοι Θεόπεμπτος και Θεωνάς

Τη μνήμη των Αγίων Θεοπέμπτου και Θεωνά τιμούμε στις 5 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή των Αγίων Θεοπέμπτου και Θεωνά

Τη μνήμη των Αγίων Θεοπέμπτου και Θεωνά τιμούμε στις 5 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο των Αγίων Θεοπέμπτου και Θεωνά

Ιερωσύνης τη στολή διαπρέπων, αθλητικώς τον δυσμενή ετροπώσω, ως Ιεράρχης ένθεος Θεόπεμπτε· όθεν προς επίγνωσιν, αληθείας προσάγεις, Θεωνάν τον ένδοξον, προσελθόντα Κυρίω· μεθ’ ου δυσώπει πάντοτε σοφέ, υπέρ των πίστει, τιμώντων τους άθλους σου.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοπέμπτου και Θεωνά - 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοπέμπτου και Θεωνά – 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες