Άγιοι τριάντα τρεις Μάρτυρες οι εν Μελιτινή

Τη μνήμη των Αγίων τριάντα τριών μαρτύρων των εν Μελιτινή τιμούμε στις 7 Νοεμβρίου.