Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης γιορτάζει στις 19 Αυγούστου.