Άγιος Ανδρόνικος και Αγία Ιουνία οι Απόστολοι

Τη μνήμη του Αγίου Ανδρονίκου και της Αγίας Ιουνίας των Αποστόλων τιμούμε στις 17 Μαΐου.