Άγιος Αθανάσιος ο νέος, επίσκοπος Χριστιανουπόλεως

Ο Άγιος Αθανάσιος ο νέος, επίσκοπος Χριστιανουπόλεως γιορτάζει στις 17 Μαΐου.