Άγιος Αθηνογένης ο Μάρτυς και οι δέκα μαθητές του. Φως ιλαρόν .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Αθηνογένης ο Μάρτυς και οι δέκα μαθητές του. Φως ιλαρόν

Τη μνήμη του Αγίου Αθηνογένους τιμούμε στις 16 Ιουλίου.

Γράφει: E Α
Άγιος Αθηνογένης ο ΜάρτυςΆγιος Αθηνογένης ο Μάρτυς
16 Ιουλίου....">

Άγιος Αθηνογένης ο Μάρτυς και οι δέκα μαθητές του. Βίος.

Ο Άγιος Αθηνογένης ο Μάρτυρας ζούσε στα χρόνια του Διοκλητιανού (290μΧ) και είχε καταγωγή από την Σεβάστεια της Καππαδοκίας. Ήταν πολύ ταπεινός και ενάρετος και για αυτό έγινε Eπίσκοπος Πηδαχθόης.

Τον συνέλαβε μαζί με τους δέκα μαθητές του ο άρχοντας Φιλόμαρχος επειδή ήταν Χριστιανοί. Πέρασαν πολλά βασανιστήρια και τέλος έλαβε το στέφανο του μαρτυρίου ο Άγιος Αθηνογένης και όλοι οι μαθητές τους δια αποκεφαλισμού.

Άγιος Αθηνογένης και οι δέκα μαθητές του. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Αθηνογένους και των δέκα μαθητών του, τη τιμούμε στις 16 Ιουλίου.

Φως ιλαρόν. Αρχαίος ύμνος.

Φως ιλαρόν αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός,
ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ,
ελθόντες επί την ηλίου δύσιν,
ιδόντες φως εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα Θεόν.
Άξιόν σε εν πάσι καιροίς, υμνείσθαι φωναίς αισίαις,
Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Το “Φως ιλαρόν” είναι ένας πολύ αρχαίος χριστιανικός ύμνος, που έγραψε ο Άγιος Μάρτυρας Αθηνογένης.

Άγιος Αθηνογένης ο Μάρτυς. Απολυτίκιο.

Χρίσμα άγιον, εισδεδεγμένος, Μάρτυς ένθεος, του Λόγου ώφθης, Αθηνόγενες αθλήσας στερρότατα, και ως θυσίαν αυτώ προσενήνοχας των φοιτητών σου δεκάδα την πάνσεπτον μεθ’ ων πρέσβευε, δοθήναι τοις σε γεραίρουσι, πταισμάτων ιλασμόν και μέγα έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Αθηνογένους - 16 ΙΟΥΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Αθηνογένους – 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
16 Ιουλίου....">

Άγιος Αθηνογένης ο Μάρτυς. Έτερο απολυτίκιο.

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνῃ σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιεράρχα Αθηνογένη, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.