Άγιος Χαρίτων .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Χαρίτων

Τη μνήμη του Αγίου Χαρίτωνος τιμούμε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Τη μνήμη του Αγίου Χαρίτωνος τιμούμε στις 28 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Χαρίτωνος:

Χαρίτων του Πνεύματος, καταυγασθείς ταις αυγαίς, φωστήρ εχρημάτισας, της εναρέτου ζωής, Χαρίτων μακάριε, συ γαρ ομολογία, αληθείας εμπρέψας, έλαμψας εν ερήμω, εγκράτειας τοις πόνοις. Διο των ευφημούντων σε, Πάτερ μνημόνευε.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Χαρίτωνος:

Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας· και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις έκατον τους πόνους εκαρποφόρησας· και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Χαρίτων Πατήρ ημών όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Χαρίτωνος - 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Χαρίτωνος – 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
  Άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Μεγάλης Αρμενίας
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα