Άγιος Ελευθέριος ο Ιερομάρτυρας, Αγία Ανθία η μήτηρ αυτού και Άγιος Κορέμμων ο Έπαρχος

Ο Άγιος Ελευθέριος, η Αγία Ανθία η μητέρα του, και ο Άγιος Κορέμμονας ο Έπαρχος γιορτάζουν στις 15 Δεκεμβρίου.