Άγιος Ερμείας

Τη μνήμη του Αγίου Ερμεία τιμούμε στις 31 Μαΐου.