Άγιος Ερμείας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ερμείας

Τη μνήμη του Αγίου Ερμεία τιμούμε στις 31 Μαΐου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος ΕρμείαςΆγιος Ερμείας
31 Μαΐου....">

Άγιος Ερμείας. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Ερμεία τιμούμε στις 31 Μαΐου.

Άγιος Ερμείας, Απολυτίκιο.

Χριστώ στρατευσάμενος τω Βασιλεί του παντός, γενναίως διέκοψας τας παρατάξεις εχθρών, Ερμεία πανένδοξε· συ γαρ εγκαρτερήσας πολυτρόποις αικίαις, ήθλησας εν τω γήρα ως του Λόγου οπλίτης· ω πρέσβευε Αθλοφόρε σώζεσθαι άπαντας.

Απολυτίκιο Αγ. Ερμεία - 31 ΜΑΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ερμεία – 31 ΜΑΙΟΥ
31 Μαΐου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα