Άγιος Ευψύχιος ο εν Καισαρεία μαρτυρήσας

Τη μνήμη του Αγίου Ευψυχίου του εν Καισαρεία μαρτυρήσαντα τιμούμε στις 9 Απριλίου.