Άγιος Γεώργιος, του Ελισαίου Καπαδόπουλου

...ένα ποίημα του Ελισαίου Καπαδόπουλου.