Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, του Μυργιώτη Παναγιώτη

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Υπέρμαχος της Ορθοπραξίας αγωνιστής.