Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης

...ένα ποίημα της Σοφίας Κιόρογλου.