Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής

Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού τιμούμε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού

Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού τιμούμε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού

Χρισθείς θείω Πνεύματι, της Εκκλησίας ποιμήν, Θεώ Ιεράτευσας, αγγελικώς επί γης, Ιωάννη Πατήρ ημών, συ γαρ δια νηστείας, σεαυτόν εκκαθάρας, κάθαρσιν των πταισμάτων, τω σω λόγω παρέχεις, τοίς πόθω Ιεράρχα θερμώς προστρέχουσι.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού

Κανόνα πίστεως, και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον, ανέδειξε σε τη ποίμνῃ σου, η των πραγμάτων αλήθεια· δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ Ιωάννη Όσιε, πρέσβευε Χριστώ τω θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Νηστευτού - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Ιωάννου του Νηστευτού – 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2 Σεπτεμβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα