Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής

Τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτού τιμούμε στις 2 Σεπτεμβρίου.