Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής (1897-1959) Ινστιτούτο “Άγιος Μάξιμος ο Γραικός”

Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, παραγωγή Ινστιτούτο “Άγιος Μάξιμος ο Γραικός”.