Άγιος Καλλίνικος

Ο Άγιος Καλλίνικος γιορτάζει στις 29 Ιουλίου.