Άγιος Κάρπος ο Απόστολος

Τη μνήμη του Αγίου Κάρπου του Αποστόλου τιμούμε στις 26 Μαΐου.