Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός (Πατροκοσμάς)

Ο Ισαπόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός τιμάται στις 24 Αυγούστου.