Άγιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού τιμούμε στις 29 Σεπτεμβρίου.