Άγιος Λέων ο Επίσκοπος Κατάνης (Άγιος Λέοντας)

Ο Άγιος Λέων ο Επίσκοπος Κατάνης (ή Άγιος Λέοντας) γιορτάζει στις 20 Φεβρουαρίου.