Άγιος Μάρτυς Σάββας ο στρατηλάτης και Άγιος Σάββας ο Γότθος

Τη μνήμη του Αγίου Σάββα του στρατηλάτου τιμούμε στις 24 Απριλίου και τη μνήμη του Αγίου Σάββα του στρατηλάτου του Γότθου τιμούμε στις 18 Απριλίου.