Άγιος Μαυρίκιος – Μάρτυρες Εβδομήκοντα οι συν τω Μαυρικίω – Φωτεινός Μάρτυς

Η μνήμη Μάρτυρος Μαυρικίου, των συν αυτώ 70 μαρτύρων και του Μάρτυρος Φωτεινού τιμάται από την Εκκλησία μας στις 27 Δεκεμβρίου.