Άγιος Μητροφάνης Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Μητροφάνους του αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 4 Ιουνίου.