Άγιος Μύρων εξ Ηρακλείου Κρήτης

Τη μνήμη του Αγίου Μύρωνα εξ Ηρακλείου Κρήτης τιμούμε στις 20 Μαρτίου.