Άγιος Νικηφόρος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ομολογητής

Τη μνήμη του Αγίου Νικηφόρου του πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού τιμούμε στις 2 Ιουνίου.