Άγιος Πατάπιος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Πατάπιος

Ο Άγιος Πατάπιος γιορτάζει στις 8 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr

Άγιος Πατάπιος. Βίος

Ο Άγιος Πατάπιος γεννήθηκε στην Θήβα της Αιγύπτου το 340μΧ.

Προτίμησε τη μοναστική ζωή και ασκήτευσε πολλά χρόνια στην έρημο. Κατόπιν, πήγε στην Κωνσταντινούπολη σε ένα ησυχαστήριο στις Βλαχερνές. Η φήμη του διαδόθηκε και πολλοί πιστοί πήγαν στον Άγιο Πατάπιο για να τους θεραπεύσει από αρρώστιες. Με την βοήθεια του Θεού, ο Άγιος Πατάπιος θεράπευσε τυφλούς, θεράπευσε υδρωπικία με τη χρήση ελαίου, έδιωξε δαίμονες και θεράπευσε αρρώστους που είχαν καρκίνο.

Ο Άγιος Πατάπιος παρέδωσε το πνεύμα του εν ειρήνη στον Κύριο.

Άγιος Πατάπιος. Γιορτή

Ο Άγιος Πατάπιος γιορτάζει στις 8 Δεκεμβρίου.

Την ανεύρεση της κεφαλής του την γιορτάζουμε την Τρίτη της Διακαινήσιμου (την Τρίτη μετά την Ανάσταση).

Άγιος Πατάπιος. Απολυτίκιο

Θείας κλήσεως, ιχνηλατήσας, εκ νεότητας, τας επιδόσεις, δι’ ασκήσεως τω κόσμω εξέλαμψας, και δοξασθείς απάθειας ταις χάρισι, πάθη ποικίλα ίασαι Πατάπιε, Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Παταπίου

Εν σοι Πάτερ ακριβώς, διεσώθη το κατ᾽ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων εδίδασκες, υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γαρ επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου· διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Πατάπιε το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Παταπίου - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Παταπίου – 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
8 Δεκεμβρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες