Άγιος Παύλος ο Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Παύλου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τιμούμε στις 6 Νοεμβρίου.