Άγιος Πολύευκτος ο Μάρτυρας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Πολύευκτος ο Μάρτυρας

Τη μνήμη του Αγίου Πολυεύκτου τιμούμε στις 9 Ιανουαρίου.

Γράφει: E Α

Άγιος Πολύευκτος ο Μάρτυρας. Βίος

Ο Άγιος Μάρτυρας Πολύευκτος έζησε περί το 255μΧ όταν Αυτοκράτορες ήταν ο Δέκιος και ο Βαλεριανός.

Ο Άγιος Πολύευκτος ζούσε στη Μελιτίνη και ήταν περίφημος στρατιωτικός. Όταν ξεκίνησε Διωγμός κατά των Χριστιανών, ο Άγιος Πολύευκτος κήρυξε με θάρρος την πίστη του στον Χριστό. Όχι μόνο δεν δείλιασε με τη διαταγή θανάτωσης όλων των Χριστιανών, αλλά κατέστρεψε και τα είδωλα στο ναό της πόλης του. Όταν τον συνέλαβαν ο πεθερός του τον συμβούλεψε να αρνηθεί τον Χριστό και η γυναίκα του έκλαιγε για αυτόν. Αλλά ο Άγιος Πολύευκτος έμεινες στερεός στην πίστη του. Πρώτα μαρτύρησε ο φίλος του Νέαρχος, που εορτάζει στις 22 Απριλίου και μαρτύρησε στην πυρά. Όπως λοιπόν έδινε θάρρος στον Νέαρχο και του υποσχόταν ότι και ο ίδιος θα παραμείνει Χριστιανός, έτσι και έκανε. Τελικά ο Άγιος Πολύευκτος μαρτύρησε διά ξίφους και έτσι έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου.

Άγιος Πολύευκτος ο Μάρτυρας. Γιορτή

Τη μνήμη του Αγίου Πολυεύκτου τιμούμε στις 9 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Πολυεύκτου

Μυηθείς ουρανόθεν ευσέβειας ταν έλλαμψιν, ώφθης στρατιώτης γενναίος, του Σωτήρος Πολύευκτε και ξίφει εκτμηθείς την κεφαλήν, Μαρτύρων ηριθμήθης τοις χοροίς, μεθ’ ων πρέσβευε θεόφρον δια παντός, υπέρ των εκβοώντων σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω δωρουμένω δια σου, πάσι τα κρείττονα.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Πολυεύκτου

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

Απολυτίκιο Αγ. Πολυεύκτου - 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Πολυεύκτου – 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
9 Ιανουαρίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.