Άγιος Πορφύριος. Η ζωή και ο καλός αγώνας

Ο Άγιος Πορφύριος εξηγεί ότι είναι σημαντικό να εστιάζουμε στον Χριστό, να ασκούμε την ταπεινότητα και την υπακοή και να ασκούμαστε πνευματικά, ώστε να έχουμε μια βαθύτερη σχέση με τον Θεό και τελικά να παλεύουμε να μοιάσουμε περισσότερο στον Χριστό και να ζούμε μια ευλογημένη και θεοσεβούμενη ζωή.