Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός

Τη μνήμη του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού τιμούμε στις 1 Οκτωβρίου.