Άγιος Σίμων ο Απόστολος ο Ζηλωτής (Κανανίτης)

Τη μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου του Ζηλωτού τιμούμε στις 10 Μαΐου.