Άγιος Σωφρόνιος ο αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων

Τη μνήμη του Αγίου Σωφρονίου του αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων τιμούμε στις 11 Μαρτίου.