Άγιος Στέφανος ο Νέος, ο Ομολογητής

Τη μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Νέου, του Ομολογητού, τιμούμε στις 28 Νοεμβρίου.