Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης ο επίσκοπος Αναστασιουπόλεως .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης ο επίσκοπος Αναστασιουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου του επισκόπου Αναστασιουπόλεως τιμούμε στις 22 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης ο επίσκοπος Αναστασιουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου του επισκόπου Αναστασιουπόλεως τιμούμε στις 22 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου του επισκόπου Αναστασιουπόλεως:

Εκ σπαργάνων επλήσθης της θείας χάριτος και τω Θεώ ανετέθης ως Σαμουήλ ο κλεινός, την υπέρτιμον στολήν Πάτερ κληρούμενος, όθεν θαυμάτων αυτουργός και Χριστού μυσταγωγός Θεόδωρε ανεδείχθης, θεοδωρήτως εκλάμπων, τας ψυχοτρόφους δωρεάς τοις πιστοίς.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Συκεώτου Επισκόπου Αναστασιουπόλεως - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοδώρου του Συκεώτου Επισκόπου Αναστασιουπόλεως – 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.