Άγιος Θεόδωρος ο Συκεώτης ο επίσκοπος Αναστασιουπόλεως

Τη μνήμη του Αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου του επισκόπου Αναστασιουπόλεως τιμούμε στις 22 Απριλίου.