Άγιος Θεόκτιστος .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Θεόκτιστος

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκτίστου τιμούμε στις 4 Ιανουαρίου.

Γράφει: Matia Gr

Εορτή του Αγίου Θεοκτίστου

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκτίστου τιμούμε στις 4 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Θεοκτίστου

Κτίσις βασίλειος, Θεού γενόμενος, βίον κατάλληλον, τη κλήσει έσχηκας, ευαρεστήσας τω Θεώ, εν έργοις δικαιοσύνης· όθεν Μοναζόντων σε, ποδηγέτην ανέδειξε, Χριστός ο φιλάνθρωπος, ο δεχθείς τους αγώνας σου· ω πρέσβευε υπέρ των βοώντων· χαίροις Θεόκτιστε θεόφρον.

Απολυτίκιο Αγ. Θεοκτίστου - 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Θεοκτίστου – 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες