Άγιος Τίτος ο θαυματουργός .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Δημοφιλή άρθρα & σελίδες

Άγιος Τίτος ο θαυματουργός

Τη μνήμη του Αγίου Τίτου του θαυματουργού τιμούμε στις 2 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Τίτος ο θαυματουργόςΆγιος Τίτος ο θαυματουργός
2 Απριλίου....">

Άγιος Τίτος ο θαυματουργός. Γιορτή.

Τη μνήμη του Αγίου Τίτου του θαυματουργού τιμούμε στις 2 Απριλίου.

Άγιος Τίτος ο θαυματουργός. Απολυτίκιο.

Ανατεθείς από παιδός τω Κυρίω, αγγελικώς επολιτεύσω εν κόσμω, και των θαυμάτων είληφας την χάριν εκ Θεού, όθεν εχρημάτισας μοναζόντων αλείπτης, Τίτε παμμακάριστε και σοφός οικονόμος. Αλλά μη παύση Πάτερ εκτενώς, υπέρ του κόσμου, Θεόν ιλεούμενος.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Τίτου του θαυματουργού:

Εν σοι Πάτερ ακριβώς διεσώθη το κατ’ εικόνα· λαβών γαρ τον σταυρόν ηκολούθησας τω Χριστώ, και πράττων εδίδασκες υπεροράν μεν σαρκός, παρέρχεται γάρ· επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτoυ· διο και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Τίτε το πνεύμα σου.

Απολυτίκιο Αγ. Τίτου - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Τίτου – 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2 Απριλίου....">
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.
Κατηγορίες
Θέματα