Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας τιμάται στις 19 Νοεμβρίου.

Γράφει: E Α
Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας

Άγιος Βαρλαάμ. Βίος

Ο Άγιος Βαρλαάμ καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας.

Στα χρόνια του Διοκλητιανού, ο Άγιος Βαρλαάμ ήταν ήδη γέροντας, ο άρχοντας της Αντιόχειας έμαθε ότι ο Άγιος Βαρλαάμ ήταν Χριστιανός και τον πίεζε να θυσιάσει στα είδωλα. Αφού δεν μπόρεσαν να τον πείσουν, τον έδειραν με βούνευρα και μετά ξερίζωσαν τα νύχια του. Κατόπιν τον έβαλαν μπροστά σε ένα βωμό ειδώλων για να θυσιάσει. Ο Άγιος Βαρλαάμ όμως δεν αρνήθηκε την πίστη του. Τότε τον έβαλαν με τη βία να απλώσει το χέρι του πάνω απ’ το βωμό και να κρατάει μέσα στη χούφτα του αναμμένα κάρβουνα και θυμίαμα. Πίστεψε ο άρχοντας ότι ο Άγιος Βαρλαάμ δε θα άντεχε και θα έριχνε τα κάρβουνα με το λιβάνι στο βωμό, προσφέροντας έτσι θυσία στα είδωλα. Με τη χάρη του Θεού ο Άγιος Βαρλαάμ άντεξε και δεν κίνησε το δεξί του χέρι. Κράτησε τα αναμμένα κάρβουνα ώσπου η σάρκα του χεριού του κάηκε εντελώς απ’ τη φωτιά. Υπέμεινε με ανδρεία το μαρτύριο και προτίμησε να καεί το χέρι του παρά να το κινήσει και να θεωρήσουν οι άπιστοι ότι προσφέρει λιβάνι και θυσία στους δαίμονες των ειδώλων.

Με το βασανιστήριο αυτό παραδίδει ο Άγιος Βαρλαάμ τη ψυχή του στα χέρια του Θεού και παίρνει το Μαρτυρικό Στεφάνι. Για τον Άγιο Βαρλαάμ έγραψαν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας.

Άγιος Βαρλαάμ. Γιορτή

Ο Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας τιμάται από την Εκκλησία στις 19 Νοεμβρίου, ημέρα του μαρτυρίου του το 304μ.Χ.

Απολυτίκιο του Αγίου Βαρλαάμ

Νεανικήν ενδεδυμένος ανδρείαν μαρτυρικήν, εν πολιά καρτερίαν, συ ενεδείξω ένδοξε, δοξάσας τον Χριστόν. Τούτω δε προσήγαγες δεξιάν κεκαυμένην, ως θυσίαν άμωμον την αγίαν ψυχήν σου. Μεγαλομάρτυς, πρέσβευε αεί, πάσιν δοθήναι, Βαρλαάμ, συγχώρησιν.

Έτερο απολυτίκιο του Αγίου Βαρλαάμ

Ο Μάρτυς σου Κύριε, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών· έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

A.A.

Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.