Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας

Ο Άγιος Βαρλαάμ ο Μάρτυρας τιμάται στις 19 Νοεμβρίου.