Άγιος Βασιλέας ο επίσκοπος Αμασείας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλέως του επισκόπου Αμασείας τιμούμε στις 26 Απριλίου.