Άγιος Βασιλέας ο επίσκοπος Αμασείας .: Βίοι Αγίων .: Ματιά
 

Άγιος Βασιλέας ο επίσκοπος Αμασείας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλέως του επισκόπου Αμασείας τιμούμε στις 26 Απριλίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Βασιλέας ο επίσκοπος Αμασείας

Τη μνήμη του Αγίου Βασιλέως του επισκόπου Αμασείας τιμούμε στις 26 Απριλίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Βασιλέως του επισκόπου Αμασείας:

Ως λειτουργός του Βασιλέως της δόξης, τω παρανόμω βασιλεί αντετάξω, Ιερομάρτυς ένδοξε παμμάκαρ Βασιλεύ, όθεν τον αυχένα σου, εκτμηθείς δια ξίφους, χαίρων προσεχώρησας, προς ουράνιον λήξιν, ης και ημάς δυσώπει μετασχείν, τους ευφημούντας την ένθεον μνήμην σου.

Απολυτίκιο Αγ. Βασιλέως - 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Βασιλέως – 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.