Άγιος Βονιφάτιος και Αγία Αγλαΐα

Ο Άγιος Βονιφάτιος και η Αγία Αγλαΐα γιορτάζουν στις 19 Δεκεμβρίου.