Ματιά

Άγιος Βονιφάτιος και Αγία Αγλαΐα

Τη μνήμη του Αγίου Βονιφατίου και της Αγίας Αγλαΐας τιμούμε στις 19 Δεκεμβρίου.

Γράφει: Matia Gr
Άγιος Βονιφάτιος και Αγία Αγλαΐα

Εορτή του Αγίου Βονιφατίου και της Αγίας Αγλαΐας

Τη μνήμη του Αγίου Βονιφατίου και της Αγίας Αγλαΐας τιμούμε στις 19 Δεκεμβρίου.

Απολυτίκιο του Αγίου Βονιφατίου και της Αγίας Αγλαΐας

Μαρτύρων την εύκλειαν ιχνηλατήσας θερμώς, Χριστόν ωμολόγησας επί απίστων στερρώς, σοφέ Βονιφάτιε. Όθεν καθάπερ πλούτον αδαπάνητον, μάρτυς, δέδωκας σου το σώμα τη σεμνή Αγλαΐα· εξ ου τω κόσμω πηγάζει ρώσις και έλεος.

Απολυτίκιο Αγ. Βονιφατίου και Αγλαΐας - 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑπολυτίκιο Αγ. Βονιφατίου και Αγλαΐας – 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Το άρθρο εκφράζει και αντανακλά τις προσωπικές θέσεις και απόψεις του συγγραφέα και αποτελεί έργο προσωπικής του έρευνας και εργασίας. Έχει γίνει προσπάθεια να σας παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση, αλλά σε θέματα υγείας, διατροφής και όχι μόνο, πάντοτε πρέπει να ζητάμε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Σχετικά άρθρα