Άγιος Υάκινθος ο κουβικουλάριος

Τη μνήμη του Αγίου Υακίνθου του κουβικουλαρίου τιμούμε στις 3 Ιουλίου.